Barnestemmen

Alle barn har sin unike stemme med ulike forutsetninger på samme måte som vi voksne har. Likevel kan vi si at de har noen fellestrekk. Barnestemmen er en “uferdig” stemme som skiller seg fra den voksnes stemme på flere områder.  Barn har bl.a. kortere stemmebånd og dermed lysere stemmer enn voksne. Les mer

Barns musikalske utvikling   

Les mer om 3-6 åringene

Les mer om 1-3 åringene

Spontansang

Spontansang er en viktig del av barnas egen kultur. Den kommer fra barnet selv, uten voksen oppfordring. Spontansangen oppstår gjerne i lek, men også i situasjoner der barnet er alene og opptatt med andre ting. Spontansangen er med på å utvikle barnets skaperkraft og kreative evner. Les mer