Musikk fra livets begynnelse

Styreleder Unn Leyser Roaldsøy

Styreleder Unn Leyser Roaldsøy

Styreleder:
Unn Leyser Roaldsøy
unn@skalamusikk.no
Tlf: 92020716

Daglig leder:
Bodvild Solheim
bodvild.solheim@musikk.no
Tlf: 51 84 66 55

 

Daglig leder Bodvild Solheim

Daglig leder Bodvild Solheim