Hva, hvordan og hvorfor?

Hva synger vi?
Syng sanger dere selv liker og kan godt. For de yngste barna er det fint med helt enkle melodier og rytmer. Etter hvert blir det behov for mer variasjon i tempo og uttrykk. Sanger kan være korte og lange, rolige og tøysete, de kan synges sterkt og svakt, fort og langsomt, med eller uten ord. Man kan også bruke enkle instrument til sangene. Variasjon skjerper oppmerksomheten, og variasjonsmulighetene er uendelige. Husk likevel at gjentakelse er det viktigste. Barna vil gjerne høre det samme om og om igjen.

Hvordan synger vi?
Ikke bry deg så mye om egen sangstemme, hold fokuset på barna! Prøv å legge deg noen toner lysere enn talestemmen din, og lek med uttrykket og klangen. Syng på en glad måte, trist måte og så videre. Bruk også talestemme og mimikk aktivt i formidlingen.

Hvorfor synger vi?
Musikalitet er en grunnleggende menneskelig egenskap, og det er naturlig for barn å uttrykke seg gjennom musikkens språk med lyd, rytme og bevegelse. Musisk samvær i barnehagen styrker relasjonene og skaper trygghet og glede.

Sangene kan også brukes aktivt som verktøy for å få barnehagehverdagen til å gå smidigere ved f.eks overgangssituasjoner, på stellebord, påkledning, ut på tur etc. Dette vil gjøre dagen enklere og gladere både for liten og stor.

Forskning har vist at musikk fremmer god helse og læring. Sanger og regler styrker barnets utvikling på en rekke områder, som den språklige, motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling.