Rommet

Samlingsstunder i barnehagen blir gjerne gjennomført i garderoben, under knagger fulle av yttertøy, eller i et lite hjørne inne på avdelingen. Mange føler seg bundet av lange tradisjoner. ”Slik har vi alltid gjort det”, sier mange, og så fortsetter man på samme måte, selv om det skaper begrensninger både med tanke på repertoar og opplevelser. 

Rommet er en viktig faktor når vi skal ha sangaktiviteter med barna, og det finnes mange muligheter. Tenk gjennom følgende punkt i planlegging av samlingsstund og sangaktiviteter:

Hvor skal samlingsstunden være?

 • Hvor er det mulig å samle barna til sangaktiviteter?

 • Er det mulig å lage en fast plass med trygge rammer?

 • Ønsker dere å ha en fast plass, eller skal det være fleksibilitet etter hvem som leder og hva innholdet er?

 • Finnes det fellesområder - ute eller inne - dere kan bruke?

 • Kan man flytte sangaktivitetene til et område utenfor barnehagen, for eksempel til skogen eller parken?

Samlende ring

 • Det er fint å sitte i ”hestesko” eller ring. Gulvet er et godt utgangspunkt. Det trengs verken stoler eller puter. Et sirkelformet teppe, eller malt sirkel på gulvet, er samlende.

Plassbehov

 • Er det nok plass til bevegelse og ringleker?

 • Kan man evt. forflytte seg til et sted med plass til ringleker?

Instrument og rekvisita

 • Er utstyr og instrument lett tilgjengelig? (Trommer, rytmeegg, stoff, hånddukker etc)

 • Kan man utsmykke rommet etter aktuelle tema?

Lys og lyd

 • Hvordan er belysningen? Kan lyset dempes, eller er det mulig å få lyssetting bare der samlingen foregår?

 • Blir dere forstyrret av maskiner (telefoner, oppvaskmaskiner etc)

 • Er det gjennomgang av andre mennesker?

Innemiljø

 • Er gulvet rent?

 • Hvordan er temperaturen, er det mulig å lufte?

 • Er det mange forstyrrende faktorer som leker, bilder, møbler o.l?

 • Hvordan er fargene i rommet? Inspirerer de til kreativitet og energi, eller gjør de deg sliten?

Muligheter

 • Ser du muligheter eller begrensninger i rommet du har til rådighet?

 • Hvor kan du hente ideer? (Andre barnehager, nettsider etc)

 • Hvordan ser DU for deg det optimale rommet for sangaktiviteter og samlingsstunder, dersom ALT var mulig?

Webforedrag om estetikk og sansing i rommet finner dere i Skattkammer.no