Hvordan bli en Syngende barnehage?

Barnehagene melder sin interesse for å delta som "Syngende barnehage" ved å fylle ut søknadsskjemaet.

Syngende barnehager betaler kr. 950 pr år, og prisen inkluderer bl.a. medlemskap i Musikk fra livets begynnelse og fagbladet Ride ranke.

Syngende barnehager får:

 • Økt musikkompetanse og økt sangglede i barnehagen

 • Gratis inspirasjonskurs for alle ansatte, ledet av musikkpedagog

 • Skattkammer med videoopptak av sanger, regler og musikkaktiviteter

 • Webforedrag om musikk og språk, instrumentbruk, musikk i hverdagssituasjoner m. m.

 • Flotte plakater med sanger og regler til stellerom, garderobe, matbord etc.

 • Brosjyren “8 gode grunner til å bli en Syngende barnehage!”

 • Månedlige nyhetsbrev med forslag, tips og gode historier

 • Logo “Syngende barnehage” til fri bruk

 • Veiledningshefte som gjør det enkelt å implementere mer sang i barnehagehverdagen

Forventninger:

 • Barnehagen arbeider aktivt for at sang- og musikkaktiviteter integreres i hverdagen

 • Barnehagens ansatte deltar på 2-timers musikkurs

 • Barnehagens ansatte setter seg inn i det pedagogiske stoffet på den åpne nettsiden www.syngendebarnehage.no og www.skattkammer.no (passord)

 • Barnas foreldre involveres i prosjektet Syngende barnehage gjennom informasjon, og gjerne deling av sanger / sangtekster

 • Barnehagebarna framfører minimum 1 konsert pr. år for foreldre eller andre.
  Gjerne allsang på deler av konserten.

 • Barnehagen svarer på skjema fra Musikk fra livets begynnelse, 2 ganger pr. år.
  Skjemaet inneholder noen få, enkle oppfølgingsspørsmål. Målet er bevisstgjøring og styrking av kvaliteten i tilbudet videre.


Logo for Syngende barnehager: