Hvordan bli en Syngende barnehage?

Barnehagene melder sin interesse for å delta i prosjektet "Syngende barnehage" ved å fylle ut søknadsskjemaet. Prosjektet er under stadig utvikling, og foreløpig vil hver søknad vurderes individuelt. Det stilles noen få, enkle forventninger til barnehagene som skal delta. Barnehagene får også en rekke fordeler. Syngende barnehager betaler kr. 540 pr år, og prisen inkluderer bl.a. medlemskap i Musikk fra livets begynnelse. 

Fordeler:

 • Økt musikkompetanse og økt sangglede i barnehagen
 • Tilgang til "Skattkammer" som inneholder videoer og lydfiler med sanger og regler
 • Tilgang til gratis webforedrag for barnehageansatte
 • Tilbud om 2-timers gratis musikkurs i barnehagen
 • Status med egen logo som Syngende barnehage (Logo lenger nede på siden)

Forventninger:

 • Barnehagen arbeider aktivt for at sang- og musikkaktiviteter integreres i hverdagen
 • Barnehagens ansatte deltar på 2-timers musikkurs
 • Barnehagens ansatte setter seg inn i det pedagogiske stoffet på denne nettsiden
 • Barnas foreldre involveres i prosjektet Syngende barnehage gjennom informasjon, og gjerne deling av sanger / sangtekster
 • Barnehagebarna framfører minimum 1 konsert pr. år for foreldre eller andre.
  Gjerne allsang på deler av konserten.
 • Barnehagen svarer på skjema fra Musikk fra livets begynnelse, 2 ganger pr. år.
  Skjemaet inneholder noen få, enkle oppfølgingsspørsmål. Målet er bevisstgjøring og styrking av kvaliteten i tilbudet videre.

Logo for Syngende barnehager: