Veiledning i barnehagen

Det er også mulig å få veiledning over en lengre periode direkte i barnehagen. Hovedfokuset vil være på de ansattes egne musikalske ressurser, og hvordan de kan tas i bruk sammen med barna.

Musikkpedagogen kommer da på besøk til barnehagen. Hun/han foreslår sanger, regler og sangleker, og demonstrerer hvordan stoffet kan brukes sammen med barn i ulike aldrer.  En del av opplegget kan også være observasjon og samtaler med de barnehageansatte, enten 1-1 eller i grupper.

Målet er at de ansatte skal kjenne på at egen musikalitet er god nok, at de kan "få ned skuldrene" og ta utgangspunkt i seg selv når de skal lede musikkaktiviteter i barnehagen.

Det gjøres direkte avtaler med den enkelte barnehage om antall veiledningstimer, varighet etc.

Informasjon, avtaler og bestilling av veiledning: 

Musikk fra livets begynnelse v/ daglig leder, Bodvild Solheim
Kontaktinfo: bodvild.solheim@musikk.no / 51 84 66 55