Gratis musikkurs og webforedrag

Musikk fra livets begynnelse (MLB) tilbyr et gratis 2-timers kurs for barnehageansatte som deltar i prosjektet Syngende barnehage. Inspirasjonskurset ledes av musikkpedagog med erfaring fra musikkarbeid med barn, 0-6 år. Kurset holdes på personalmøte eller planleggingsdag i barnehagens egne lokaler, og alle ansatte er med. Dette er et praktis kurs med ideer til hvordan musikk kan brukes gjennom barnehagedagen på en enkel måte.

Syngende barnehager får også tilbud om flere gratis webforedrag med aktuelle tema. Disse blir liggende permanent i Skattkammer og kan gjennomgås på personalmøter, fagdager eller når hver enkelt ansatt har tid og anledning.

Andre kurs

Barnehageansatte er også velkomne til å delta på andre kurs i regi av MLB. Våre kursledere har musikkfaglig bakgrunn på høgskolenivå og lang erfaring fra musikkarbeid med barn 0-6 år.

Informasjon, avtaler og bestilling av kurs: 

Musikk fra livets begynnelse v/ daglig leder, Bodvild Solheim
Kontaktinfo: bodvild.solheim@musikk.no / 51 84 66 55