Musikkurs og webforedrag

Musikk fra livets begynnelse (MLB) tilbyr et gratis 2-timers kurs for barnehageansatte som deltar i prosjektet Syngende barnehage.  Det er sentralt at hele personalet er med, og vi anbefaler derfor at kurset legges til en fagdag eller til et personalmøte på kveldstid.

Syngende barnehager får også tilbud om flere gratis webforedrag med aktuelle tema. Disse blir liggende permanent i Skattkammer og kan gjennomgås på personalmøter, fagdager eller når hver enkelt ansatt har tid og anledning.

Barnehageansatte er også velkomne til å delta på andre kurs i regi av MLB. Våre kursledere har musikkfaglig bakgrunn på høgskolenivå og lang erfaring fra musikkarbeid med barn 0-6 år.

Informasjon, avtaler og bestilling av kurs: 

Musikk fra livets begynnelse v/ daglig leder, Bodvild Solheim
Kontaktinfo: bodvild.solheim@musikk.no / 51 84 66 55