Gratis musikkurs og webforedrag

Musikk fra livets begynnelse (MLB) tilbyr et gratis 2-timers kurs for barnehageansatte som deltar i prosjektet Syngende barnehage.  Det er sentralt at hele personalet er med, og vi anbefaler derfor at kurset legges til en fagdag eller til et personalmøte på kveldstid.

Syngende barnehager får også tilbud om flere gratis webforedrag med aktuelle tema. Disse blir liggende permanent i Skattkammer og kan gjennomgås på personalmøter, fagdager eller når hver enkelt ansatt har tid og anledning.

Barnehageansatte er også velkomne til å delta på andre kurs i regi av MLB. Våre kursledere har musikkfaglig bakgrunn på høgskolenivå og lang erfaring fra musikkarbeid med barn 0-6 år.

Veiledning i barnehagen

Det er også mulig å få veiledning over en lengre periode direkte i barnehagen. Hovedfokuset vil være på de ansattes egne musikalske ressurser, og hvordan de kan tas i bruk sammen med barna.

Musikkpedagogen kommer da på besøk til barnehagen. Hun/han foreslår sanger, regler og sangleker, og demonstrerer hvordan stoffet kan brukes sammen med barn i ulike aldrer.  En del av opplegget kan også være observasjon og samtaler med de barnehageansatte, enten 1-1 eller i grupper.

Målet er at de ansatte skal kjenne på at egen musikalitet er god nok, at de kan "få ned skuldrene" og ta utgangspunkt i seg selv når de skal lede musikkaktiviteter i barnehagen.

Det gjøres direkte avtaler med den enkelte barnehage om antall veiledningstimer, varighet etc.

Informasjon, avtaler og bestilling av kurs og veiledning:

Musikk fra livets begynnelse v/ daglig leder, Bodvild Solheim
Kontaktinfo: bodvild.solheim@musikk.no / 51 84 66 55

Bøker og sangkort

Bøker med sanger og regler kan bestilles fra vår nettbutikk. www.musikkfralivetsbegynnelse.no/nettbutikk
Vi selger også Sangkort med forslag til aktiviteter. Alle sangene er spilt inn på videoer som viser forslag til musikkaktiviteter.