Musikk med barn 3-6 år

3-4 år

Noen eksempler på aktuelt stoff:

 • Rim og regler
 • Sanger som stiller nye krav til barnet, f.eks bevegelse og bruk av kroppens egne instrumenter
 • Sanger der barnet er medskapende
 • Spørsmål- Svar-sanger
 • Sanger som appelerer til fantasien
 • Sangleker med enkle rollespill
 • Lydlek med eksperimentering med ulike lydgivere
 • Musikkeventyr der barnet er medskapende

Dette stoffet bidrar til at:

- Barnets selvbeherskelse styrkes
- Barnets fantasi og forestillingsevne styrkes gjennom medskapende aktiviteter
- Barnets "indre øre" utvikles gjennom at musikalske koder og forestillingsevne styrkes.
- Språkutviklingen styrkes gjennom bruk av sanger, rim og regler

4-5 år

Noen eksempler på aktuelt stoff:

 • Mer kompliserte sangleker
 • Identifisering med sangens tekst
 • Musikkeventyr med rolleleker
 • Fortsatt sanger som er enkle å herme
 • Bruk av musikkinstrumenter og andre lydgivere
 • Sanger som krever mer konsentrasjon

Dette stoffet bidrar til at:

- Denne alderens spesielle evne til fabulering i ord og spontansang blir ivaretatt
- Barnets oppmerksomhet overfor ulike lyder og klanger styrkes
- Barnet får nye motoriske utfordringer
- Barnet utfordres til rollespill

5-6 år

Noen eksempler på aktuelt stoff:

 • Sanger som stiller krav til oppmerksomhet og konsentrasjon
 • Sanger som stiller krav til samspill
 • Sanger som stiller krav til finmotorisk ferdighet
 • Musikkeventyr der barna er medskapende
 • Innspilt musikk som grunnlag for drama- og bevegelsesaktivitet
 • Rim og regler kombinert med kroppens instrument
 • Gjentakelser av tidligere sanger og sangfortellinger

Dette stoffet bidrar til at:

- Barnets musikalitet viderutvikles gjennom skapende aktiviteter
- Barnetsfår bruke sin spesielle evne til å lære nye sanger
- Finmotorisk utvikling og koordineringsevne styrkes
- Evnen til konsentrasjon og oppmerksomhet økes før skolealder.