Spontansang

Barnekultur
Spontansang er en viktig del av barnas egen kultur. Den kommer fra barnet selv, uten voksen oppfordring. Spontansangen oppstår gjerne i lek, men også i situasjoner der barnet er alene, opptatt med andre ting.

Det dreier seg altså ikke om sanger laget for barn, men egenkomponerte vokale ytringer som kanskje ikke oppfattes som sang. Spontansang utgjør en vesentlig del av måten barn leker, kommuniserer og underholder seg selv på.
I Jon-Roar Bjørkvolds arbeid knyttes spontansangen nær opp til forestillingen om at barn har sin egen barnekultur med egne samværsformer og uttrykksmåter. Spontansangen springer ut fra et medfødt menneskelig behov for å uttrykke seg med stemmen.

Lek med lyd
Små barn synger sjelden ferdige sanger fra begynnelse til slutt. Spontansang består gjerne av ordløse sanger og lek med lyder. Det er alltid med et element av kreativitet og individuell tolkning, lek og improvisasjon. Musikken tilpasses øyeblikket.

Barn leker med toner og lyder, de deler opp, repeterer og blander musikalsk materiale. Bjørkvold viser at barns vokale uttrykk kan være forbausende komplekse, både rytmisk og melodisk.

Syngende kommunikasjon
Spontansangen er også en måte å kommunisere på. Den tilføyrer mening som gjør språket mer uttrykksfullt og kommunikativt. I den travle og støyende verden barn befinner seg i – enten det er i barnehage eller i annen fri lek – så spiller klangen, dynamikken og melodien en helt sentral rolle i formidlingen av et budskap.

Selvregulering
Voksne lytter gjerne til innspilt musikk for å få en god opplevelse eller for å komme i en spesiell sinnsstemning. For at barn skal ha mulighet til å påvirke sine akustiske omgivelser, er det enklest å bruke egen stemme. Spontansang kan være en selvregulerende aktivitet for å stimulere, opprettholde eller forsterke sinnstilstand og følelser.

Tilpasning
Disse spontane ytringene forsvinner gradvis når barna blir eldre. De lærer å legge bånd på sine vokale uttrykk, og etter hvert tilpasse seg skolens konvensjoner. Musikk blir gjerne en aktivitet forbeholdt musikktimen og musikkrommet. Likevel - spontansangen lever fortsatt videre i lek og friminutt i flere å framover.