Barnets sangstemme

Barn har lysere stemmer
En organist så på mennesker som orgelpiper. De høye pipene har dype toner, mens de små har lyse. Dette er ingen eksakt vitenskap, men det er en kjensgjerning at barn har kortere stemmebånd og lysere stemmer enn voksne.  Et barns talestemme ligger normalt flere toner lysere enn kvinnestemmen, og det samme gjelder sangstemmen. Det kan være vanskelig for barn å synge dypt, fordi de ikke har fysiske forutsetninger for å mestre det. Det er bra å ta hensyn til dette når mansynger sammen med barn, men fort gjort å glemme. Det viktigste er at man synger!

Barn har svakere stemmer
Det er ikke uvanlig at barn får stemmeknuter og hese stemmer fordi de bruker stemmen for mye og for kraftig.  Stemmeleppene hos barn tåler mindre belastning og er ikke ferdig utviklet før etter stemmeskiftet. Man skal derfor ikke oppfordre barna til å “ta i”, av den enkle grunn at de rett og slett ikke er bygget for de sterke tonene enda.