Musikk med barn 1-3 år

12-18 måneder

Noen eksempler på aktuelt stoff:

 • Ringleker med faste mønstre og bevegelser
 • Sanger med fokus på kroppsdeler
 • Sangleker der teksten vises i bevegelser
 • Bake kake-sanger
 • Ridesanger
 • Bevegelsessanger der hele rommet brukes

Dette stoffet bidrar til at:

- innlærte ferdigheter blir automatisert, slik at de kan bygges videre på i neste utviklingstrinn.
- barnets sosiale utvikling blir stimulert, gjennom trivsel og glede ved musisk aktivitet sammen med andre.
- barnets evne til å orientere seg i rommet blir styrket. Dette øker den romlige / spatielle kompetansen.

18-24 måneder

Noen eksempler på aktuelt stoff:

 • Fortellende sanger med lengre tekster
 • Ringleker og bevegelsesleker med bruk av utstyr som forsterker innholdet.
 • Sanger der barnet selv finner på bevegelsesmønstre
 • Sanger som inneholder elementære intervall og melodiske mønster som legger grunnlag for musikalske koder.
 • Elementære rytmemønster som grunnlag for musikalske koder
 • Rytmeinstrument og annet utstyr

Dette stoffet bidrar til at:

- barnets varierte utviklingsområder blir stimulert gjennom varierte aktiviteter.
- det legges et grunnlag for bevisstgjøring av toneintervall og rytmemønster.
- barnets nysgjerrighet overfor ulike lyder og klanger blir stimulert.

2-3 år

Noen eksempler på aktuelt stoff:

 • Rim og regler
 • Sanger med enkel melodi og rytme som er lett å herme
 • Sanger med enkel tekst, gjerne med ord som gjentas i vers etter vers
 • Fortellende sanger
 • Sanger med bevegelser for hele kroppen
 • Lek og eksperimentering med instrumenter og andre lydgivere

Dette stoffet bidrar til at:

- barnets evne til å oppfatte og gjengi blir utviklet
- barnets språkutvikling styrkes
- barnet får nye kroppslige utfordringer i tråd med motorisk utvikling
- barnets nysgjerrighet overfor ulike lyder og toner blir stimulert


Kilde:
Denne oversikten er hentet fra Gulle Stehouwers lærerveiledning "Musikk mellom liten og stor".