Vaske hender - sang

Vaske hender, vaske hender,
såpe på, såpe på
Hendene blir rene, hendene blir pene,
Tørk, tørk, tørk, Tørk, tørk, tørk

Teksten er opprinnelig "Plask, plask, plask" på slutten, men da kan det fort bli søl..

Melodi: Fader Jakob