Tommelfinger, tommelfinger
hvor er du?
Her er jeg, her er jeg
Goddag, goddag, goddag.

Pekefinger, pekefinger etc.
Langfinger
Ringfinger
Lillefinger
Hele hånden


Aktivitet: 
Hånden gjemmes på ryggen.
På "Goddag" vises bare tommeltotten fram. I neste vers vises pekefinger etc. Til slutt hele hånden.

Melodi: