Tøffe, tøffe toget, gjennom berg og dal.
Tuter i tunellen, tut-tut-tut-tut-tut!
Stanser på stasjonen, der går alle av.
Tusen takk for turen, den var veldig bra.

Melodi: Nede på stasjonen.