Du halling, du halling
no må du eta mykje graut
med honning, med honning
så vert du god og staut

Tralla la la la la stopp!
Tralla la la la la stopp!
Tralla la la la la
la la la la
la la la la Stopp!
 

Denne sangen kan både brukes ved bordet og som aktivitetssang.
Da kan små ”hallinger” liste seg i ring med sola.
Ved tralla...  møtes alle i midten og venter spent på hvor lenge stoppet holdes.
Man øver på å gå i ring, lett på tå, eller med tunge trinn, sakte eller hurtig.
Man kan også bytte ut ordet "stopp" med "hopp", "klapp" osv.