Du halling, du halling,
no må du eta mykje graut,
med honning, med honning,
så vert du god og staut!

Tralla la la la la stopp!
Tralla la la la la stopp!
Tralla la la la la la la la la
la la la la stopp!

Aktivitet:
Her kan små ”hallinger” liste seg i ring med sola. Ved tralla...  møtes alle i midten og venter spent på hvor lenge stoppet holdes. Man øver på å gå i ring, lett på tå, eller med tunge trinn, sakte eller hurtig. Man kan også bytte ut ordet "stopp" med "hopp", "klapp" osv.

Melodi:
Denne sangen er med på sangkortene "Musikk fra livets begynnelse". Lytt til lydspor for Du halling.