Vi sier god dag (klapp klapp)
og hei på deg (klapp klapp)
Vi sier god dag (klapp klapp)
og hei på deg (klapp klapp)
Vi sier god dag, og går ned, og går ned, og går ned
Vi sier god dag (klapp klapp) og hei på deg!

Aktivitet:
Her kan man kan variere med tramp, hopp etc.

Kilde: Ukjent