Navnesang

Syng ditt navn så godt du kan
hør, nå kommer første (neste) mann:
"Mari"

Aktivitet:
Alle synger sangen til klapp eller kneslag.
Mari sier eller synger navnet sitt. De andre gjentar. Fortsett slik ringen rundt.