Skinn på meg, sol!
skinn på min arm
skinn på min hånd
Sol, gjør meg varm

Skinn meg meg, sol!
skinn i denne stund
skinn på mitt øye
mitt kinn og min munn.

Skinn på meg, sol!
skinn på min arm
skinn på min hånd
Sol, gjør meg varm!

Kilde:
Tekst: Anne Lise Gjerdrum. Melodi: Petter Bjaarstad