Sei dama dei dama dei dam då
Sei dama dei dam dåa
Sei dama dei dama
dei dam då dei dam då
Sei dama dei dama
dei dama dei dama
Sei dama dei dam dåa

Kilde:
Folketone fra Telemark. Hentet fra Åslaug Berre: "Musikk med de minste".

Samme sang som kanon og med trommer: