Ordstilling
Teksten framføres gjerne langsommere når vi synger enn når vi snakker. En god sangtekst har tyngde på de viktige ordene, og barnet får dermed øvd seg på riktig ordstilling.

Lystbetont læring
Sangen i seg selv har også andre egenskaper som gjør læringen lettere. Den påvirker motivasjonen for læring, fordi sang er lystbetont. Og i tillegg husker vi bedre det vi har lært, fordi det rett og slett er gøy.

Språk og musikk
Språket er jo også fullt av musikk. Det har blant annet rytme, språkmelodi og stemmeklang.

"Musikkaktiviteter vil dermed i seg selv bidra til en optimal situasjon for å tilegne seg noe nytt, uten metodisk eller pedagogisk tilrettelegging på noen som helst måte utover det musikalske samværet". Nora B Kulset

Faste rammer
Vi må ha i bakhodet hvilken historie barnet bærer med seg. Har det hatt traumatiske opplevelser i hjemlandet eller under flukten? Det er viktig med trygge rammer og gode rutiner. Musikk kan bidra til å skape orden i tilværelsen gjennom gjentagende melodier, tekster og bevegelser. Musikk kan bringe ro og styrke barnets tilstedeværelse.

Det kan være lurt å gjenta de samme sangene over tid. Faste sanger om morgenen, før måltider, fast åpning og avslutning av samlingstunden etc, gir trygghet og forutsigbarhet.

Trygg sosial arena
Sangstunden er en sosial arena der flerspråklige kan delta på tilnærmet samme måte som norsktalende barn. Uten norsk språk kan disse barna lett falle utenfor i den frie leken, men i sangstunden kan de delta. Dette vil etter hvert smitte over til den frie leken. I sangstunden har alle hatt en felles opplevelse,  og de har blitt bedre kjent med hverandre under mer like forhold.