Det finnes flere ryddesanger, og mange barnehager bruker disse aktivt. Dersom du vil lage din egen ryddesang, kan du gjerne dikte en ny melodi, eller bruke en melodi du kjenner fra før. Bruk rydde-tekst slik du synes det passer.

Innspilt musikk
Det er også kjekt å bruke innspilt musikk som ryddesignal. Da velger du enten en sang som handler om å rydde, eller en annen sang som gir barn og voksne energi. Når dere har bestemt en sang, kan dere forklare f. eks: ”Når vi spiller denne sangen, skal alle være med å rydde 4 ting hver”.  Etter at dette er gjort tre-fire ganger, trenger du bare å sette på sangen, så vet barna hva de skal gjøre. Enkelt, artig og gøy!