Ryddesang

Rydde sammen, rydde sammen
rydde allting på plass
Rydde sammen rydde sammen
rydde allting på plass

Så rydder vi sammen,
så rydder vi sammen,

Rydde sammen, rydde sammen,
rydde allting på plass
Rydde sammen rydde sammen,
rydde allting på plass

Melodi: Slå på ringen