Ro, ro til fiskeskjær
mange fisker får vi der
én til far og én til mor
én til søster og én til bror
og to til den som fisken dro
og det var lille (barnets navn)