Solvangmodellen

Musikksamlinger
En barnehageansatt leder samlingen. Ta gjerne med noen av barnehagebarna som skal fortsette på liten avdeling til høsten.

På samlingene synger dere sangene som de nye foreldrene har foreslått. Mange sanger kan være nye og ukjente for barnehagen, og det er fint å bruke tid på å lære hver enkelt sang. På denne måten vil barnas behov for gjenkjenning bli ivaretatt, og barnehagen får utvidet sitt sangrepertoar med sanger de kanskje ikke kjenner fra før.

Oppmøter
Vi foreslår 5-6 møter der en setter av tid både til musikksamling, og til sosialt samvær med foreldre og noen fra barnehagepersonalet.

Et trygt sted
Musikksamlingene før oppstart i barnehage, gir barna et begynnende bilde av at barnehagen er et trygt og godt sted å være. Barna får møte personalet som skal være sammen med dem når mor og far er på jobb, og de begynner å knytte bånd både til voksne og barn på avdelingen.

Overgangsobjekt ved oppstart
Når de nye barna begynner på avdelingene sine til høsten, fortsetter man å synge de samme sangene. Sangen fungerer som et "overgangsobjekt" for barnet. Barna gjenkjenner sangen, den framkaller trygghet, gode minner og følelser. Dette hjelper godt i tilvenningsperioden når savnet etter mamma og pappa kan gjøre seg gjeldende.

Relasjonsbygging
Å tilby musikksamlinger som et ledd i tilvenningen, bidrar til god relasjonsbygging både i barnehagen og mellom barnehagen og hjemmet. Det å sette av tid til en kopp kaffe og småprat med foreldrene etter en slik sangstund, gir foreldrene mulighet til å spørre personalet om ting de lurer på i forbindelse med oppstart og barnehagedagen. Foreldrene får også møte andre foreldre, og de begynner å knytte bånd til hverandre. For noen foreldre er dette første gang de møter barnehagelivet, og da kan det være godt å få snakke med andre foreldre.

Formål
Målet er at oppstart og tilvenning skal bli enda tryggere for barna, og at sang og musikk skal styrke kvaliteten i relasjonsbyggingen.

Utfyllende tekst om "Solvangmodellen".