Om Musikk fra livets begynnelse

Syngende barnehage er en del av den nasjonale storsatsningen Krafttak for sang, og Musikk fra livets begynnelse er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av prosjektet. MLB er en landsomfattende musikkfaglig organisasjon med fokus på musikk med barn 0 - 6 år. Vi ønsker å fremme bruken av sang og musikk i samværet mellom voksne og barn, og legger til rette for ledernes faglige utvikling gjennom kurs, bøker, informasjon m.m.

De fleste medlemmene bruker musikk i arbeid med små barn, som barnehageansatte, musikkpedagoger, musikkterapeuter, helsepersonell m.fl.

Les mer om oss på våre nettsider