Når jeg er lei av å ligge, setter jeg meg opp
Når jeg er lei av å sitte, reiser jeg meg opp
Og når jeg er lei av å stå, begynner jeg å gå
Og når jeg er lei av å gå, så springer jeg på tå
Da går det fort, da går det fort, da går det veldig fort
Da går det fort, da går det fort, da går det veldig fort
+

Da går det fort, da går det fort, da går det veldig fort
Da går det fort, da går det fort, da går det veldig fort, fort, fort, fort, fort.