Haren går i bondens åker

Haren går i bondens åker
Han sliter og drar
han sliter og drar
Men så kommer bonden
HER FÅR INGEN HARE VÆRE!
Å hoppiti hoppeti hoppeti

 

Kilde: Til norsk ved Målfrid Christiernin