Gynge mot øster

Gynge mot øster
og gynge mot vester
Gynge mot sør og mot nord
Hei og hå, hei og hå
Så gynger vi hjem igjen


Kilde: Norsk folketone