Trå fimpen

Trå fimpen, trå fimpen
mens du er liten og ung
Når du blir gammal
så blir du for tung
og kan ikke lenger trå fimp


Kilde: Norsk folketone