Ro, ro, ro din båt

Ro, ro, ro din båt
Ta din åre fatt
Vuggende, vuggende,
vuggende, vuggende
Over Kattegat


Kilde: Ukjent. Fra engelsk.