Ride ride ranke

Ride ride ranke
til møllaren sitt hus
Der var ingen heime
bare litle Larsepus

Møllaren te å mala
og hanen te å gala
og to små hundar seier
voff, voff, voff!

Møllaren te å mala
og hanen te å gala
og to små hundar seier
voff, voff, voff!


Kilde: Norsk trad.