Lommesangen (eller veskesangen)

Nede i lommen min
har jeg en hem´lighet.
Hvis du vil, prøv og gjett
hva jeg har i lommen min.

Aktivitet
Én voksen eller et barn har gjemt en liten ting i lommen sin (eller i en veske). De andre i ringen skal gjette hva det er. Den som har gjemt tingen, skal beskrive gjenstanden, uten å avsløre hva det er.

Jo yngre barna er, dess tydeligere må beskrivelsen være. Når barna kjenner leken, kan også de få gjemme hemmeligheten. Det er en spennende og utviklende lek; sosialt fordi de skal fortelle noe alene til andre, og språklig fordi de skal beskrive noe og bruke språkets nyanser. Når hemmeligheten er avslørt, vises tingen frem for alle.

Rytme: Lår, lår, klapp
Firedel, firedel, halvnote. (Kort, kort, lang). ”We will rock you-rytmen”

Tekst og melodi: Tine Mynster