Hvorfor sangstund?

Det er mange gode grunner for å satse på en fast sangstund i barnehagehverdagen. Vi lister opp noen:
- Glede, samspill, mestring, uttrykk og gode opplevelser
- En samlende og fin stund for både barn og voksne
- Struktur og forutsigbarhet i barnehagedagen
- Hvert barn blir sett, og relasjonene styrket
- Musikkens muligheter i barnets utvikling og læring
- Kulturarven ivaretas gjennom sanger, regler og sangleker

Hva synger vi?

Syng sanger dere selv liker og kan godt. For de yngste barna er det fint med helt enkle melodier og rytmer. Etter hvert blir det behov for mer variasjon i tempo og uttrykk. Sanger kan være korte og lange, rolige og tøysete, de kan synges sterkt og svakt, fort og langsomt, med eller uten ord. Man kan også bruke enkle instrument til sangene. Variasjon skjerper oppmerksomheten, og variasjonsmulighetene er uendelige. Husk likevel at gjentakelse er det viktigste. Barna vil gjerne høre det samme, om og om igjen.

Bygg opp musikkstunden med faste rammer, slik at barnet vet hva som venter.
Eksempel:
- Velkomstsang
- Navnesang
- Finger og tå-leker, finmotorikk og konsentrasjon
- Aktivitetssanger
- Roe ned - avslutte

Hvordan synger vi?

Oppstart
I stedet for å telle opp 1-2-3, kan du starte en sang med å nynne melodien. Du kan også bruke et instrument eller annen lydgiver for å signalisere at nå er vi i gang. Barna henger seg på etter hvert.

Sangstemme
Ikke bry deg så mye om egen sangstemme, hold heller fokuset på barna! Prøv å legge deg noen toner lysere enn talestemmen din, og lek med uttrykket og klangen.

Variasjonsmuligheter
Samme sang kan varieres på mange måter. Syng på en glad måte, trist måte og så videre. Bruk også talestemme og mimikk aktivt i formidlingen.

Ha klar noen ideer til hvordan du kan variere sangene. Det er mange muligheter:
- Styrke: Svakt og sterkt
- Tempo: Hurtig og langsomt
- Følelser: Glad, trist, tøysete, sliten
- Kontraster: I f.eks stemmebruk
- Bevegelser: Små og store bevegelser
- Rommet: Høyt og lavt i rommet
- Instrument og rekvisitter

Voksne som forbilder
Hiv deg utpå - bruk det du er trygg på. Ikke vær redd for å være ”rar” - vær inderlig! De voksnes entusiasme er avgjørende. Vi er forbilder her også, så vær aktivt med. Å synge i barnehagen handler i stor grad om å tørre, og om å ha det gøy sammen med barna. Bruk musikken aktivt, og la det forbli en lek!

Instrument

Husk at stemme og kropp er ditt viktigste instrument. Dersom du spiller et musikkinstrument, er det flott om du tar det i bruk.

Aktuelle instrument kan være:
Klokkespill med pentaton skala (d-e-g-a-h)
Djembe / tromme
Rytmeegg
Klangstav eller xylofon
Rytmepinner

Annet utstyr:
Silkebånd og tyllstoff
Finger- og hånddukker, kosedyr
CD - innspilt musikk

Lær barna å behandle instrument med respekt. Små barn - store instrument. Større barn - mindre instrument.

Rommet

Det er fint å sitte i ”hestesko” eller ring. Gulvet er et godt utgangspunkt, det trengs verken stoler eller puter. Et sirkelformet teppe, eller en malt sirkel på gulvet, er samlende.

Rydd gulvet så det blir plass til bevegelse og dans. Det er også bra om forstyrrende elementer som leker og møbler kan skyves unna. Og unngå at mennesker vandrer inn og ut av rommet.