Jorden nærer lite frø
sola modner - korn gir brød
Kjære sol og kjære jord
Takk for maten på vårt bord