Jeg gikk en tur på stien
og søkte skogens ro.
Da hørte jeg fra lien
en gjøk som gol ko-ko.
Ko-ko, ko-ko, ko-ko, ko-ro, ko-ko
Ko-ko, ko-ko, ko-ko, ko-ro, ko-ko

Jeg spurte den hvor mange,
hvor mange år ennå.
Den svarte meg med lange
og klagende ko-ko.
Ko-ko, ko-ko ....

Jeg spurte om dens make
og om dens eget bo. 
Den satt der oppå grenen
og kikket ned og lo.
Ko-ko, ko-ko ....

Vi bygger ikke rede,
vi har ei hjem, vi to.
Fru Spurv er mor til barna
vi galer kun "ko-ko"
Ko-ko, ko-ko....

Melodi:
 

audio Block
Double-click here to upload or link to a .mp3. Learn more