Her har vi Ola, her har vi Ola
Nå skal vi synge og spille litt for deg
Tralalalala, tralalalala
Tralalalalala - lalalalala.

Aktivitet:
La alle barna få hvert sitt vers. Dette fungere best dersom det ikke er altfor mange barn.
Dersom dere bruker instrument, f.eks en tromme eller en klangstav, kan barnet spille med på sitt vers. Her har vi brukt klangstaver A og D. De kan kjøpes seperat.