Regle

Gå i skogen, gå i skogen
Hogge ved, hogge ved
Fryse på føttene, fryse på føttene,
Løpe, løpe hjem igen, og løøøøpe løpe hjem igjen!

 

Reglen kan brukes både på stellebordet og ute på tur. Både med og uten melodi: