Hvordan bli en Syngende barnehage?

Barnehagene melder sin interesse for å delta som "Syngende barnehage" ved å fylle ut søknadsskjemaet. Programmet er under stadig utvikling, og hver søknad vurderes individuelt. Det stilles noen få, enkle forventninger til barnehagene som skal delta. Barnehagene får også en rekke fordeler. Syngende barnehager betaler kr. 950 pr år, og prisen inkluderer bl.a. medlemskap i Musikk fra livets begynnelse og fagbladet Ride ranke.

Fordeler:

 • Økt musikkompetanse og økt sangglede i barnehagen

 • Tilbud om 2-timers gratis musikkurs i barnehagen

 • Tilgang til "Skattkammer" som inneholder videoer og lydfiler med sanger og regler

 • Tilgang til gratis webforedrag for barnehageansatte

 • Veiledingshefte

 • Plakater, informasjonsmateriell og jevnlige nyhetsbrev

 • Status med egen logo som Syngende barnehage (Logo lenger nede på siden)

Forventninger:

 • Barnehagen arbeider aktivt for at sang- og musikkaktiviteter integreres i hverdagen

 • Barnehagens ansatte deltar på 2-timers musikkurs

 • Barnehagens ansatte setter seg inn i det pedagogiske stoffet på den åpne nettsiden www.syngendebarnehage.no og www.skattkammer.no (passord)

 • Barnas foreldre involveres i prosjektet Syngende barnehage gjennom informasjon, og gjerne deling av sanger / sangtekster

 • Barnehagebarna framfører minimum 1 konsert pr. år for foreldre eller andre.
  Gjerne allsang på deler av konserten.

 • Barnehagen svarer på skjema fra Musikk fra livets begynnelse, 2 ganger pr. år.
  Skjemaet inneholder noen få, enkle oppfølgingsspørsmål. Målet er bevisstgjøring og styrking av kvaliteten i tilbudet videre.

Logo for Syngende barnehager: