Nyheter i Skattkammer

Hvordan spille på stavspill? Nytt webkurs i Skattkammer

Vi har fått på plass et nytt webkurs i Skattkammer. Kurset viser hvordan man kan spille på ulike typer stavspill som klangstaver, klokkespill og xylofon. Dette er første del av flere instrumentkurs med musikkpedagog Bente Bogen.

I tillegg ligger følgende foredrag tilgjengelige i Skattkammer:

  • Nora B. Kulset: Musikk og andrespråk
  • Nora B. Kulset: Musikk og tilknytning
  • Unn Leyser Roaldsøy: Stemmebruk (3 leksjoner)

Flere webforedrag er under utvikling.