Gjennom sang øver barna seg på nye lyder og ord før de kan bruke dem korrekt i egenproduserte setninger. Sangen får dem til å ta i bruk ord og begreper som de ellers ikke har i sitt vokabular. Slik begynner de raskere å produsere eget språk.

Gjentakelser er viktig. Syng heller få sanger mange ganger enn mange sanger få ganger.

Språk og musikk er oppbygd av samme bestanddeler; rytme, puls, tempo, melodi, mønster, betoning, dynamikk og klang. Om vi trener oss på å lytte, skille ut og arbeide med disse parameterne påvirkes både den musikalske utviklingen – og den språklige.