Alle killebukkane på haugen sprang
spurte om Bendik var heime (bruk barnets navn)
Mammaen til Bendik svarte JA
og alle killebukkane dei blei så glad

Alle killebukkane på haugen sprang
spurte om Andrea var heime
Mammaen til Lisa svarte NEI
og alle killebukkane dei vart så lei.

 

Kilde: Trad.