Å torka og mala og baga te brød,
Å torka og mala og baga te brød
Det gjekk nå kje godt,
Det gjekk nå kje godt
Kvar einaste leive så brende de opp!
Det gjekk nå kje godt,
det gjekk nå kje godt
Kvar einaste leive så brende de opp!

Kilde:
Lilly Barkve, etter Petter Barkve. Fra rim og regler fra Rogaland